Team

Eure InteressensvertreterInnen in den Institutionen der Justizwache ...

Zentralausschuss Bundesleitung Landesleitung Justizanstalten

Bundesleitung

Christian Kircher

Telefon: +43 1 408 20 07 / 13
Mobil: +43 676 / 89 89 17 000
E-Mail: christian.kircher@justiz.gv.at

Wolfgang Schweiger

Mobil: +43 676 / 89 89 170 03
E-Mail: wolfgang.schweiger@justiz.gv.at

Rudolf Wendlandt

E-Mail: rudolf.wendlandt@justiz.gv.at

Hartwig Hochstrasser

E-Mail: hartwig.hochstrasser@justiz.gv.at